Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Borzęcicach
http://spborzecice.superszkolna.pl

20 grudnia 2019 18:51 | Aktualności

Spotkanie świąteczne

Dobrze widzi się tylko sercem...to nasze serce może zobaczyć to czego nie widzą oczy, to nasze serce, kiedy jest otwarte na Boga widzi więcej i najlepiej, wtedy wie co dobre, a co złe. Kiedy człowiek patrzy sercem zobaczy cuda w swoim życiu - zobaczy Boga, który z nieopisanej i niezwykle ofiarnej miłości przychodzi na świat i tylko wtedy kiedy postaramy się zatrzymać nad wielką tajemnicą Bożego Narodzenia i znajdziemy miejsce w swoim sercu dla Jezusa Zbawiciela wtedy doświadczymy daru pokoju i radości i będziemy patrzeć z nadzieją na naszą przyszłość... Z takim przesłaniem wystąpili uczniowie klasy II,V, VI i VIII w przedstawieniu pt. Jasełka z Małym Księciem.

Zdjęcia: