Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Borzęcicach
http://spborzecice.superszkolna.pl

16 grudnia 2019 20:45 | Aktualności

Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020

W naszej szkole w miesiącu listopadzie rozpoczęły się zajęcia dla kl. II w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolska @ 2020. Podprojekt, w  którym biorą udział nasi uczniowie to Uczniowskie Laboratorium Informatyczne (ULI). Celem podprojektu ULI jest podniesienie kompetencji  uczniów w zakresie wykorzystania narzędzi TIK (Technologii  informacyjno-komunikacyjnych). Zajęcia odbywają się w 15 osobowej grupie. Tematyka zajęć dotyczy między innymi: bezpieczeństwa w sieci, narzędzi komunikacji i pracy zespołowej, programowania, aplikacji wspierających  w zdobywaniu umiejętności i zrozumienia współczesnego świata. Dzieci na zajęciach wykorzystują otrzymany w ramach projektu sprzęt komputerowy (laptop, tablety) i pomoce dydaktyczne: maty, ozoboty, aplikacje edukacyjne, serwisy www i gry.

Zdjęcia: