Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Borzęcicach
http://spborzecice.superszkolna.pl

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Borzęcicach - Klasa III

Magdalena Fabich-Bondzyło

Przedmioty: Język angielski

Irena Kaczmarek

Przedmioty: Religia

Ewa Kapuścińska

Przedmioty: Edukacja wczesnoszkolna, zajęcia z programowania